ویلچر برقی 154 Med Sky

تنظیم ارتفاع ، پشتی ، زیرپایی بصورت برقی

زیرپایی آلومینیومی مشکی

دارای کمک فنر

صندلی مبله برقی تخت شو

قابلیت دور زدن در جا در کمترین فضای ممکن