ویلچر برقی 152 Med Sky

کنترل هوشمند برگرفته از PG (تکنولوژی انگلستان)، سرعت کنترل از 1 تا 6 کیلومتر بر ساعت، نمایشگر قدرت و سرعت، زنگ و قفل خودکار، کنترل روشنایی، چرخش 360 درجه (چپ، راست، جلو و عقب)، کنترل کننده قابل برنامه ریزی توسط سازنده اصلی