ویلچر ارتوپدی 902 مد اسکای

می تواند مشابه برانکارد شود

زیر دستی متحرک

زیرپایی برانکاردی متحرک

کفی و پشتی چرمی یا فومی

چرخ جلو توپر طرح بادی

چرخ عقب بادی

تاشو