ویلچر فلج مغزی ۹۵۸ LCA-41 مد اسکای

  • دارای پدها کنترل در پهلو و ناحیه ران
  • دارای پد کنترل گردن و کمربند ایمنی
  • دارای فوت رست کنترل ساق پا
  • قابلیت تخت شدن به صورت کامل
  • دارای کنترل ترمز روی دسته و چرخ عقب
  • دارای تاییدیه استاندارد ایران  CE/FDA/TUV